Kundetorget held til i første etasje i rådhuset  og har postmottak, sentralbord- og informasjonsteneste, samt turistinformasjon.

All post til Fitjar kommune skal sendast til Pb. 83, 5418 Fitjar, evnt. på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no. for journalføring av kundetorget.