Fitjar kommune har eit legekontor med 3 fastlegar med felles lokale i Fitjar legesenter.

Legane ved legesenteret er:

  • Dr. Maria-Ana Brata  
  • Dr. Oleg Nesterenko 
  • LIS1-lege Amor Alexis de la Cruz fram til 1 september
  • Dr. Henning M. Engschøen vikar inntil vidare.
  • Dr. Odd Kvamme er kommuneoverlege og smittevernlege. 

Når du ringer til legesenteret og skal bestille deg ein time, får du som oftast nokre spørsmål frå oss.  Grunnen til at me stiller deg desse spørsmåla er for å høyre kor mykje timen hastar. Me har begrensa med ledige timar dei nærmaste dagane, og då må me prioritere kor me set den enkelte opp på time.

Du kan og bestille time og faste reseptar via Helsenorge.no:

Helsenorge er den offentlege helseportalen for innbyggjarar i Noreg. Her loggar ein inn med BankID eller Buypass. Ein må opne for Digital Dialog på Helsenorge for å kunne kommunisere med legersenteret via denne løysinga.

Per i dag kan alle som har fastlege ved Fitjar legesenter, bestille timar, fornye reseptar og kontakte legesenteret for andre henvendingar via Helsenorge. Akutte henvendingar/sjukdom og timebestillingar må framleis gjerast via telefon.

Ein oppmodar flest mogleg av pasientane ved Fitjar legesenter til å ta i bruk denne løysinga.

Ferieavvikling ved legesenteret sommaren 2022 vert slik:

  • Henning Engschøen har ferie veke 25 og 26.
  • Oleg Nesterenko har ferie veke 26, 27, 28 og 29
  • Maria Brata har ferie veke 31, 32, 33 og 34
  • Amor de la Cruz har ferie veke 30, 31 og 32.